13 GRUDNIA W KOSZALINIE – ŻYWA LEKCJA HISTORII W EKONOMIE

13 grudnia, w związku z przypadającą 41. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce nasza sekcja milicji przed głównym wejściem w Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie – Ekonom w ramach żywej lekcji historii przygotowała posterunek wojskowo-milicyjny oraz wystawę wyposażenia służb mundurowych PRL z początku lat osiemdziesiątych. Uczniowie mieli okazję posłuchać m.in. o siłach skierowanych do walki z demokratyczną opozycją w latach 1981-1983 oraz czekały milicyjne i wojskowe umundurowania, broń z epoki i prawdziwe koksowniki, przy których w 1981 roku ogrzewali się żołnierze pełniący służbę na ulicach polskich miast.

Nie zabrakło też części wykładowo-prelekcyjnej w auli Ekonoma. W szkole jako elementy scenografii, przygotowano prezentacje, zdjęcia i dokumenty związane ze stanem wojennym. Inicjatorem wydarzenia był dr Łukasz Gładysiak, nauczyciel historii w Ekonomie. Gośćmi specjalnymi uczniowskiego panelu dyskusyjnego byli

zachodniopomorski wicekurator oświaty, Bogusław Ogorzałek oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy’82”: Władysław Etc i Wiesław Rybicki, którzy poddawani byli komunistycznym represjom w omawianym przez cały dzień okresie.

Dziękujemy za możliwość dzielenia się i uczestnictwa w nowej formie przekazu historii w ramach rocznicowej lekcji żywej historii, której celem było zainteresowanie młodego pokolenia najnowszą historią polski oraz rozbudzenie w nim poczucia patriotyzmu.

Autor zdjęć: Radosław Koleśnik, SRH Rega.

Poniżej linki z materiałem z wydarzenia:

https://www.radioplus.pl/koszalin/zywa-lekcja-historii-w-koszalinskim-ekonomie-aa-Q3L2-nWaY-Uw88.html?fbclid=IwAR2hgcqQkxYDdtXVsyWxmXN67vU_sCYLFU393YXNWo57FbeUHIPA5YQIABc

https://gk24.pl/o-stanie-wojennym-w-koszalinskim-ekonomie-zywa-lekcja-historii-wideo-zdjecia/ar/c5-17123091?fbclid=IwAR34KTHPcy_k7N3_pf-QLxdFvdCePPDUfe2RlBpbraPM-q6zBd_aGDKjvYU

https://koszalin.gosc.pl/doc/7991639.Podroz-do-stanu-wojennego?fbclid=IwAR0KUdwRhF8_bACYBEx4tswZ-tOuyREzsUqAxJ9oKJ50HRrkDnxXG1IGc00

https://szczecin.tvp.pl/65067799/przyblizyc-stan-wojenny-mlodziezy-zywa-lekcja-historii?fbclid=IwAR2P37qf3IhzA23cbm2mycnuGY7y__hVMy8bskgUSdMKUBon0bzBaLjsiV8

#13GRUDNIA#STANWOJENNY#GRUDZIEŃ1981#OPYZCJA, #OfiaryStanuWojennego, #komuna#Komunizm#Demokracja#Wolność#PRL

Dziś: 1 Wszystkich: 149319