Oficer Milicji Obywatelskiej w stopniu Porucznika 1946 rok

Umundurowanie i wyposażenie:

 • Kurtka mundurowa wz. 1943
 • Bryczesy radzieckie
 • Oficerki radzieckie 
 • Czapka milicji polskiej produkcji wz. 1944
 • Pas Polski przedwojenny oficerski
 • Pistolet TT 7,62×25 z kaburą radziecką kierową
 • Naszywka MO Oficerska własnoręcznej produkcji 
 • Patki kołnierzowe MO Oficerskie
   

Funkcjonariusz Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego został powołany uchwałą Rady Ministrów z 26 marca 1945  r. Formacja ta stanowiła „zbrojne ramię” Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wojska wewnętrzne występowały jedynie w krajach komunistycznych. W przeciwieństwie do tradycyjnej armii ich przeciwnikiem nie był wróg zewnętrzny, lecz obywatele własnego państwa. Bezpośrednim wzorem dla tych formacji były istniejące w Związku Sowieckim Wojska Wewnętrzne NKWD. Koncepcja tego typu oddziałów wynikała z doświadczeń pierwszych lat władzy sowieckiej w Rosji. Bazą dla formowania KBW był Polski Samodzielny Batalion Specjalny. Jednostka ta utworzona 18 października 1943  r. w ZSRS była przeznaczona do działań dywersyjnych i wywiadowczych na tyłach przeciwnika. Wraz z wkroczeniem wojsk sowieckich na ziemie polskie i utworzeniem tzw. Polski Lubelskiej postanowiono rozbudować ten oddział w Wojska Wewnętrzne, a następnie w Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 26 marca 1945  r. o powołaniu Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostało utworzonych szesnaście pułków kawalerii – po jednym w każdym z województw. Pion polityczno-wychowawczy miał za zadanie indoktrynować żołnierzy w duchu komunizmu, dbać o dyscyplinę oraz kontrolę nad oficerami i żołnierzami. W Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego indoktrynacja żołnierzy miała szczególne znaczenie. Od momentu, gdy odrzucono koncepcję tworzenia jednostki na bazie jedynie pewnych politycznie ludzi, aparat polityczno-wychowawczy otrzymał zadanie wyszkolenia żołnierza, który byłby w stanie bez moralnych rozterek walczyć z podziemiem niepodległościowym. „Trzeba, aby nasze wydziały propagandowe doprowadziły do świadomości każdego nowo zaciągniętego żołnierza sens toczącej się walki politycznej w Polsce” – zapisano w okólniku KC PPR w sprawie rekrutacji. Dlatego struktura wydziałów politycznych w pułkach i batalionach KBW była wyjątkowo rozbudowana i odpowiadała analogicznym strukturom w dywizjach i pułkach WP. 

Milicja Obywatelska 1944-1945

Umundurowanie i wyposażenie:

 • Kurtka mundurowa wz. 1943
 • Bryczesy radzieckie
 • Buty kierżowe z wysoką cholewą
 • Rogatywka wz. 1943 z kuricą
 • Pas radziecki skórzany
 • Zdobyczny STG44 kierową
 • Opaska biało-czerwona z napisem MO
   

Milicja Obywatelska 1945-1948

Umundurowanie i wyposażenie:

 • Kurtka mundurowa wz. 1943
 • Spodnie niemieckie M40
 • Trzewiki niemieckie M43
 • Czapka Milicji produkcji powojennej
 • Pas radziecki skórzany
 • Pistolet maszynowy Ppsz41
 • Naszywka z blaszką MO MO
   

MO - PLUTONOWY W UMUNDUROWANIU LETNIM SŁUŻBOWYM 1970-90

Umundurowanie i wyposażenie:

 • Bluza letnia tzw. Olimpijka
 • Spodnie MO czarne
 • Półbuty czarne
 • Czapka MO w stopniu plutonowego
 • Pas czarny dwubolcowy
 • Kabura P64
 • Raportówka drugiego wzoru
 • Pałka krótka patrolowa

MO - PLUTONOWY W UMUNDUROWANIU GARBADYNOWYM SŁUŻBOWYM

Umundurowanie i wyposażenie:

 • Marynarka gabardynowa MO
 • Spodnie MO czarne
 • Półbuty czarne
 • Czapka MO w stopniu plutonowego
 • Koszula służbowa z krawatem
 • Sznur niebieski służbowy
 • Naszywka z przydziałem i numerem
 • Pas czarny dwubolcowy
 • Kajdanki MO
 • Kabura P64
 • Raportówka drugiego wzoru
 • Pałka krótka patrolowa

MO - PODPORUCZNIK MILICJI OBYWATELSKIEJ UMUNDUROANIIU GALOWYM

Umundurowanie i wyposażenie:

 • Marynarka gabardynowa MO
 • Spodnie MO czarne
 • Półbuty czarne
 • Czapka MO w stopniu podporucznika
 • Biała koszula z krawatem
 • Sznur Oficerski galowy
Dziś: 8 Wszystkich: 145122