WITAJ MAJ, TRZECI MAJ! 1791!

Narodowe Święto Trzeciego Maja upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pierwszej w nowożytnej Europie. 11 artykułów Konstytucji 3 Maja regulowało ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja i akt Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów powoływały do życia monarchię konstytucyjną, opartą na trójpodziale władzy. W jej skład weszła Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie, złączone unią realną już od 1569 roku. Wolną elekcję władcy zastąpiła elekcja w ramach dynastii. Zniesiono liberum veto. Władzę ustawodawczą sprawował dwuizbowy parlament, a na czele egzekutywy stał król, który przewodniczył Straży Praw. Odrębną władzą była władza sądownicza.

Dziś: 1 Wszystkich: 140618