Widowisko historyczne „Orły nad Driel”

22 września 2018 r. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej REGA uczestniczyła w Gryfinie w widowisku historycznym „Orły nad Driel”. Zostało ono świetnie przygotowane i zrealizowane z udziałem ponad 200 rekonstruktorów i dużą ilością sprzętu (w tym roku po raz pierwszy na polu rekonstrukcyjnym można było zobaczyć w akcji trzy oryginalne VW typ 82 Kübelwagen – dwa wystawiła SRH REGA) i dopełnioną świetną scenografią oraz narracją.

Autor zdjęć: Jan Monkiewicz Fotograf

Dziś: 1 Wszystkich: 145114