V Zlot Zimnowojenny w Podborsku

Dzień po Rajdzie SRH Rega uczestniczyła V Zlocie Zimnowojennym w Podborsku na terenie Muzeum Zimnej Wojny Obiekt 3001. W super tajnej bazie-magazynie broni atomowej Armii Radzieckiej spotkało się 130 odtwórców historycznych, którzy zabrali zwiedzających w niezwykłą wyprawę w przeszłość. Przygotowaliśmy dla zwiedzających dioramę z umundurowaniem i uzbrojeniem oddziałów ZOMO Milicji Obywatelskiej a nasz patrol zadbał o ład i porządek w czasie Zlotu (niepokorni zaprzyjaźnili się z pałkami ? )

Fot. Rekografia, Karolina Jachimowska. Mariusz Korzeniewski.

Dziś: 1 Wszystkich: 111485