PODZIĘKOWANIA

Jak co roku na przełomie marca i kwietnia (zawiązanie Stowarzyszenia) dokonujemy posumowania naszych dokonań i rozwoju.

W związku z tym w ramach corocznych podziękowań dla osób i instytucji z którymi współpracujemy i nas wspierają w działalności dokonujemy uhonorowań a zaczynamy od naszego serdecznego przyjaciela Łukasz Gładysiak💪😊

„SKAZANI NA KLĘSKĘ’ mamy i my w swojej kolekcji!!!! Dziękujemy Łukasz 😊

Dziś: 2 Wszystkich: 145128