Operacja przełamania niemieckich umocnień

29 stycznia 1945 r. 1 Armia WP podeszła pod bramy „Pommernstellung” rozpoczynając operację przełamania niemieckich umocnień, które chroniły drogi do Pomorza (Kołobrzegu) i Morza Bałtyckiego.Po zdobyciu Warszawy oddziały 1. Armii Wojska Polskiego w ramach operacji „wiślańsko – odrzańskiej” wykonały manewr wzdłuż lewego brzegu Wisły docierając i biorąc udział w walkach o Bydgoszcz, oraz zabezpieczając styk 1 i 2 Frontu Białoruskiego.Na podstawie rozkazu 28 stycznia 1945 przeszła z rejonu Bydgoszczy na linie Jastrowia – Iłowca – Poźrzadła- Suchania – Widuchowa i tym samym rozpoczynając morderczą walkę o przełamanie umocnień.Bitwa o ‘’Wał Pomorski’’ była pierwszą samodzielną operacją Armii Wojska Polskiego, której przyszło do Ojczyzny wracać po masowych deportacjach ludności cywilnej z lat 1939 – 1941 przeprowadzonej przez ZSRR po zajęciu „ Kresów II Rzeczpospolitej”. Niestety żołnierzom 1 Armii WP, oprócz zaciętego oporu wroga, dały się odczuć również braki w zaopatrzeniu i słabe rozpoznanie silnie umocnionego terenu „Pommernstellung”. Finalny wynik został drogo opłacony śmiercią 3420 polskich żołnierzy, 2180 zaginionych, a 8472 odniosło rany. Walki o przełamanie Wału Pomorskiego zakończyły się zdobyciem Mirosławca – 10 lutego 1945 roku.Projekt ”Wał Pomorski 1945”

Dziś: 1 Wszystkich: 140629