NASZE ZAŚLUBINY Z BAŁTYKIEM – 2023 R. Z OKAZJI 78. rocznicy zakończenia walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem w marcu 1945 r.

18 marca odbyły się oficjalne Zaślubiny w Kołobrzegu zorganizowane przez Muzeum Oręża Polskiego w których tradycyjnie jak co roku wzięliśmy udział, wystawiając poczet flagowy do Zaślubin z Bałtykiem z naszą nowo uszytą BIAŁO-CZERWONĄ.🇵🇱

Do całości wydarzenia wisienką na torcie było oddanych kilka salw z armaty przeciwpancernej 45mm wz. 1937 (53-K) z zasobów MOP której jesteśmy opiekunami.

Autor fotografii: Arkadiusz Rutkowski

Trwająca dwa tygodnie bitwa o Kołobrzeg była jednym z największych starć miejskich w czasie działań na froncie wschodnim II wojny światowej. Od 4 do 18 marca 1945 r. przez miasto przewinęło się łącznie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy polskich, radzieckich i niemieckich. Nieskuteczna próba zdobycia miasta z marszu przez Armię Czerwoną sprawiła, że zadanie zdobycia twierdzy spoczęło ostatecznie na 1. Armii Wojska Polskiego dowodzonej przez gen. Stanisława Popławskiego. Trzon oddziałów szturmujących Festung Kolberg stanowiły trzy dywizje piechoty: 3., 4. oraz 6. Wsparcia udzieliła artyleria, pojazdy pancerne oraz lotnictwo. Polacy uczestniczyli w krwawych, ulicznych walkach od 6 marca 1945 r. do ostatnich godzin bitwy. Ponad 1200 na zawsze spoczęło pod gruzami zniszczonej w ponad 80% Festung Kolberg. Zapłacili w ten sposób daninę krwi za początek polskiej historii miasta. Jego symbolicznym przypieczętowaniem stały się zorganizowane 18 marca na kołobrzeskiej plaży uroczyste zaślubiny 1. i 2. Armii Wojska Polskiego z Bałtykiem.

Dziś: 1 Wszystkich: 140598