INSCENIZACJA HISTORYCZNA pt. „LWÓW 1918”

Covid uziemił część naszej planowanej ekspedycji, ale pomimo tego reprezentanci Regi (Artur, Mateusz – wielkie dzięki) wsparli  tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w „odległej” dolnośląskiej Miękini, w której odbyła się inscenizacja historyczna pt. „Lwów 1918”.

Rekonstruktorzy przedstawili bohaterską postawie polskich mieszkańców stolicy Galicji i jednego z najmłodszych bohaterów walk o granicę II Rzeczpospolitej – poległego we Lwowie, Jurka Bitschana.

Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy władz Gmina Miękinia, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Studio Historyczne Huzar. Dziękujemy za wspólny wysiłek i możliwość spotkania się: Stowarzyszenie Parva Patria, Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia, Stowarzyszenie Historyczno-Fortyfikacyjne Przedmoście Piła, GRH Tschuff, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 7 Dywizjonu Artylerii Konnej, Mohort, Handmet Military

Zdjęcia: Rekografia.

Dziś: 1 Wszystkich: 111524